Contoh Ikatan Ionik

Ikatan ionik adalah ikatan atom yang dibuat oleh daya tarik dua ion bermuatan berbeda. Ikatan biasanya antara logam dan non-logam. Struktur ikatannya kaku, kuat dan seringkali berbentuk kristal dan padat. Ikatan ionik juga meleleh pada suhu tinggi. Dilarutkan dalam air, ikatan ion bersifat berair, yaitu dapat menghantarkan. Sebagai padatan mereka adalah isolator. Ikatan ion juga bisa disebut ikatan elektrovalen.

Ikatan Atom: Daya Tarik Ion

Ikatan ion terbentuk ketika ion berinteraksi untuk membuat senyawa ionik dengan muatan positif dan negatif dalam keseimbangan. Contoh ikatan ionik meliputi:

 • LiF – Litium Fluorida
 • LiCl – Litium Klorida
 • LiBr – Litium Bromida
 • LiI – Litium Iodida
 • NaF – Natrium Fluorida
 • NaCl – Natrium Klorida
 • NaBr – Natrium Bromida
 • NaI – Natrium Iodida
 • KF – Kalium Fluorida
 • KCl – Kalium Klorida
 • KBr – Kalium Bromida
 • KI – Kalium Iodida
 • CsF – Cesium Fluorida
 • CsCl – Cesium Klorida
 • CsBr – Cesium Bromida
 • CsI ​​- Cesium Iodida
 • BeO – Berilium Oksida
 • BeS – Berilium Sulfida
 • BeSe – Berilium Selenida
 • MgO – Magnesium Oksida
 • MgS – Magnesium Sulfida
 • MgSe – Magnesium Selenida
 • CaO – Kalsium Oksida
 • CaS – Kalsium Sulfida
 • CaSe – Kalsium Selenide
 • BaO – Barium Oksida
 • BaS – Barium Sulfida
 • BaSe – Barium Selenide
 • CuF – Tembaga(I) Fluorida
 • CuCl – Tembaga(I) Klorida
 • CuBr – Tembaga(I) Bromida
 • CuI – Tembaga(I) Iodida
 • CuO – Tembaga(II) Oksida
 • CuS – Tembaga(II) Sulfida
 • CuSe – Tembaga(II) Selenida
 • FeO – Besi(II) Oksida
 • FeS – Besi(II) Sulfida
 • FeSe – Besi(II) Selenide
 • CoO – Cobalt(II) Oksida
 • CoS – Cobalt(II) Sulfida
 • CoSe – Cobalt(II) Selenide
 • NiO – Nikel(II) Oksida
 • NIS – Nikel(II) Sulfida
 • NiSe – Nikel(II) Selenide
 • PbO – Timbal(II) Oksida
 • PbS – Timbal(II) Sulfida
 • PbSe – Timbal(II) Selenide
 • SnO – Timah(II) Oksida
 • SnS – Timah(II) Sulfida
 • SnSe – Timah(II) Selenide
 • Li 2 O – Litium Oksida
 • Li 2 S – Litium Sulfida
 • Li 2 Se – Lithium Selenide
 • Na 2 S – Natrium Oksida
 • Na 2 S – Natrium Sulfida
 • Na 2 Se – Natrium Selenida
 • K 2 O – Kalium Oksida
 • K 2 S – Kalium Sulfida
 • K 2 Se – Kalium Selenide
 • Cs 2 O – Cesium Oksida
 • Sc 2 S – Cesium Sulfida
 • Cs 2 Se – Cesium Selenide
 • BeF 2 – Berilium Fluorida
 • BeCl 2 – Berilium Klorida
 • BeBr 2 – Berilium Bromida
 • BeI 2 – Berilium Iodida
 • MgF 2 – Magnesium Fluorida
 • MgCl 2 – Magnesium Klorida
 • MgBr 2 – Magnesium Bromida
 • MGI 2 – Magnesium Iodida
 • CaF 2 – Kalsium Fluorida
 • CaCl 2 – Kalsium Klorida
 • CaBr 2 – Kalsium Bromida
 • Cai 2 – Kalsium Iodida
 • BaF 2 – Barium Fluorida
 • BaCl 2 – Barium Klorida
 • BaBr 2 – Barium Bromida
 • BAI 2 – Barium Iodida
 • FeF 2 – Besi(II) Fluorida
 • FeCl 2 – Besi(II) Klorida
 • FeBr 2 – Besi(II) Bromida
 • FeI 2 – Besi(II) Iodida
 • CoF 2 – Cobalt(II) Fluoride
 • CoCl 2 – Cobalt(II) Klorida
 • CoBr 2 – Cobalt(II) Bromida
 • CoI 2 – Cobalt(II) Iodide
 • NiF 2 – Nikel(II) Fluorida
 • NiCl 2 – Nikel(II) Klorida
 • NiBr 2 – Nikel(II) Bromida
 • NiI 2 – Nikel(II) Iodida
 • CuF 2 – Tembaga(II) Fluorida
 • CuCl 2 – Tembaga(II) Klorida
 • CuBr 2 – Tembaga(II) Bromida
 • CuI 2 – Tembaga(II) Iodida
 • SnF 2 – Timah(II) Fluorida
 • SnCl 2 – Timah(II) Klorida
 • SnBr 2 – Timah(II) Bromida
 • SnI 2 – Timah(II) Iodida
 • PbF 2 – Timbal(II) Fluorida
 • PbCl 2 – Timbal(II) Klorida
 • PbBr 2 – Timbal(II) Bromida
 • PbI 2 – Timbal(II) Iodida
 • FeF 3 – Besi(III) Fluorida
 • FeCl 3 – Besi(III) Klorida
 • FeBr 3 – Besi(III) Bromida
 • FeI 3 – Besi(III) Iodida
 • CoF 3 – Cobalt(III) Fluoride
 • CoCl 3 – Cobalt(III) Klorida
 • CoBr 3 – Cobalt(III) Bromida
 • CoI 3 – Cobalt(III) Iodide
 • NiF 3 – Nikel(III) Fluorida
 • NiCl 3 – Nikel(III) Klorida
 • NiBr 3 – Nikel(III) Bromida
 • NiI 3 – Nikel(III) Iodida
 • SnF 4 – Timah(IV) Fluorida
 • SnCl 4 – Timah(IV) Klorida
 • SnBr 4 – Timah(IV) Bromida
 • SnI 4 – Timah(IV) Iodida
 • PBF 4 -Lead (IV) Fluorida
 • PbCl 4 – Timbal(IV) Klorida
 • PbBr 4 – Timbal(IV) Bromida
 • PBI 4 – Timbal(IV) Iodida
 • Li 3 N – Litium Nitrida
 • Li 3 P – Litium Fosfida
 • Na 3 N – Natrium Nitrida
 • Na 3 P – Natrium Fosfida
 • K 3 N – Kalium Nitrida
 • K 3 P – Kalium Fosfida
 • Cs 3 N – Cesium Nitrida
 • Cs 3 P – Cesium Fosfida
 • HC 2 H 3 O 2 – Hidrogen Asetat
 • LiC 2 H 3 0 2 – Litium Asetat
 • LiHCO 3 – Litium Hidrogen Karbonat
 • LiOH – Litium Hidroksida
 • LiNO 3 – Litium Nitrat
 • LiMnO 4 – Litium Permanganat
 • LiClO 3 – Litium Klorat
 • NaC 2 H 3 O 2 – Natrium Asetat
 • NaHCO 3 – Natrium Hidrogen Karbonat
 • NaOH – Natrium Hidroksida
 • NaNO 3 – Natrium Nitrat
 • NaMnO 4 – Natrium Permanganat
 • NaClO 3 – Natrium Klorat
 • KC 2 H3O 2 – Kalium Asetat
 • KHCO 3 – Kalium Hidrogen Karbonat
 • KOH – Kalium Hidroksida
 • KNO 3 – Kalium Nitrat
 • KMnO 4 – Kalium Permanganat
 • KClO 3 – Kalium Klorat
 • CsC 2 H 3 O 2 – Cesium Asetat
 • CsHCO 3 – Cesium Hidrogen Karbonat
 • CsOH – Cesium Hidroksida
 • CsNO 3 – Cesium Nitrat
 • CsMnO 4 – Cesium Permanganat
 • CsClO 3 – Cesium Klorat
 • AgF – Perak Fluorida
 • AgCl – Perak Klorida
 • AgBr – Perak Bromida
 • AgI – Perak Iodida
 • AgC 2 H 3 O 2 – Perak Asetat
 • AgHCO 3 – Perak Hidrogen Karbonat
 • AgOH – Perak Hidroksida
 • AgNO 3 – Perak Nitrat
 • AgMnO 4 – Perak Permanganat
 • AgClO 3 – Perak Klorat
 • Ag 2 O – Perak Oksida
 • Ag 2 S – Perak Sulfida
 • Ag 2 Se – Perak Selenide
 • NH 4 C 2 H 3 O 2 – Amonium Asetat
 • NH 4 HCO 3 – Amonium Hidrogen Karbonat
 • NH 4 OH – Amonium Hidroksida
 • NH 4 Mn
  O 4 – Amonium Permanganat
 • NH 4 ClO 3 – Amonium Klorat
 • (NH 4 ) 2 O – Amonium Oksida
 • (NH 4 ) 2 S – Amonium Sulfida
 • (NH 4 ) 2 Se – Amonium Selenida
 • Be(C 2 H 3 O 2 ) 2 – Berilium Asetat
 • Be(HCO 3 ) 2 – Berilium Hidrogen Karbonat
 • Be(OH) 2 – Berilium Hidroksida
 • Be(MnO 4 ) 2 – Berilium Permanganat
 • BeCO 3 – Berilium Karbonat
 • BeCrO 4 – Berilium Kromat
 • BeCr 2 O 7 – Berilium Dikromat
 • BeSO 4 – Berilium Sulfat
 • Be 3 (PO4) 2 – Berilium Fosfat
 • Be(ClO 3 ) 2 – Berilium Klorat
 • Mg(C 2 H 3 O 2 ) 2 = Magnesium Asetat
 • Mg (HCO 3 ) 2 – Magnesium Hidrogen Karbonat
 • Mg(OH) 2 – Magnesium Hidroksida
 • Mg(MnO 4 ) 2 – Magnesium Permanganat
 • Mg(ClO 3 ) 2 – Magnesium Klorat
 • MgCO 3 – Magnesium Karbonat
 • MgCrO 4 – Magnesium Kromat
 • MgCr 2 O 7 – Magnesium Dikromat
 • MgSO 4 – Magnesium Sulfat
 • Mg 3 (PO 4 ) 2 – Magnesium Fosfat
 • Ca(C 2 H 3 O 2 ) 2 – Kalsium Asetat
 • Ca(HCO 3 ) 2 – Kalsium Hidrogen Karbonat
 • Ca(OH) 2 – Kalsium Hidroksida
 • Ca(MnO 4 ) 2 – Kalsium Permanganat
 • Ca(ClO 3 ) 2 – Kalsium Klorat
 • CaCO 3 – Kalsium Karbonat
 • CaCrO 4 – Kalsium Kromat
 • CaCr 2 O 7 – Kalsium Dikromat
 • CaSO 4 – Kalsium Sulfat
 • Ca 3 (PO 4 ) 2 – Kalsium Fosfat
 • Ba(C 2 H 3 O 2 ) 2 – Barium Asetat
 • Ba (HCO 3 ) 2 – Barium Hidrogen Karbonat
 • Ba(OH) 2 – Barium Hidroksida
 • Ba(MnO 4 ) 2 – Barium Permanganat
 • Ba(ClO 3 ) 2 – Barium Klorat
 • BaCO 3 – Barium Karbonat
 • BaCrO 4 – Barium Chromate
 • BaCr 2 O 7 – Barium Dikromat
 • Radium yang mirip dengan 4 – Barium Sulfat
 • Ba 3 (PO 4 ) 2 – Barium Fosfat
 • ZnF 2 – Seng Fluorida
 • ZnCl 2 – Seng Klorida
 • ZnBr 2 – Seng Bromida
 • ZnI 2 – Seng Iodida
 • ZnO – Seng Oksida
 • ZnS – Seng Sulfida
 • ZnSe – Seng Selenide
 • Zn(C 2 H 3 O 2 ) 2 – Seng Asetat
 • Zn (HCO 3 ) 2 – Zinc Hidrogen Karbonat
 • Zn(OH) 2 – Seng Hidroksida
 • Zn(MnO 4 ) 2 – Seng Permanganat
 • Zn(ClO 3 ) 2 – Seng Klorat
 • ZnCO 3 – Seng Karbonat
 • ZnCrO 4 – Seng Kromat
 • ZnCr 2 O 7 – Seng Dikromat
 • ZnSO 4 – Seng Sulfat
 • Zn 3 (PO 4 ) 2 – Seng Fosfat
 • Fe(C 2 H 3 O 2 ) 2 – Besi(II) Asetat
 • Fe(HCO 3 ) 2 – Besi(II) Hidrogen Karbonat
 • Fe(OH) 2 – Besi(II) Hidroksida
 • Fe(MnO 4 ) 2 – Besi(II) Permanganat
 • Fe(ClO 3 ) 2 – Besi(II) Klorat
 • FeCO 3 – Besi(II) Karbonat
 • FeCrO 4 – Besi(II) Kromat
 • FeCr 2 O 7 – Besi(II) Dikromat
 • FeSO 4 – Besi(II) Sulfat
 • Fe 3 (PO 4 ) 2 – Besi(II) Fosfat
 • Fe(NO 3 ) 2 – Besi(II) Nitrat
 • Zn(NO 3 ) 2 – Seng Nitrat
 • Ba(NO 3 ) 2 – Barium Nitrat
 • Ca(NO 3 ) 2 – Kalsium Nitrat
 • Mg(NO 3 ) 2 – Magnesium Nitrat
 • Be(NO 3 ) 2 – Berilium Nitrat
 • AgNO 3 – Perak Nitrat

Contoh Ikatan Ionik

Related Posts